FUE (Follicular Unit Extraction – Foliküler Ünite Ekstraksiyonu) yöntemi cerrahi bir müdahale olmadığından uzmanlar ve hastalar tarafından tercih edilmektedir. Bu yöntemde saç kökleri tek tek alınır ve ekilir. Peki, FUE yöntemiyle saç ekimi nasıl gerçekleştirilir?
Saçsız bölgeye ekilecek köklerin alınacağı alandaki saçlar çok kısa ( 0 veya 1 mm) kalacak şekilde tıraş edilir.

Greftler, iki kulak arasındaki ense bölgesinden mikro motor denilen milimetrik işlemler yapabilen cerrahi cihazlar ile alınır. Alınan greftler, korunabilmeleri için içinde özel solüsyon bulunan bir kaba yerleştirilir.
Uzmanlarımızın görüşü ve hastamızın isteği doğrultusunda yeni ön saç çizgisi ve ekim yapılacak alan belirlenir. Saç ekiminin yapılması için belirlenen alana köklerin ekileceği kanallar açılır.
Alım yapılan kök sayısıyla açılacak kanal sayısının aynı olması gerekmektedir. Açılacak olan kanalların açısının ve yönünün doğru belirlenmesi, doğal görünüm sağlanması bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu yüzden operasyonun en önemli aşaması olan kanal açma işlemini yapan uzmanın tecrübesi ve titiz davranması çok önemlidir. Operasyonun en son aşaması ise ekim aşamasıdır.
FUE yöntemi ile gerçekleştirilen bir saç ekim operasyonu ortalama 6– 8 saat aralığında sürmektedir. Bu süre içerisinde ekilecek greft miktarı 3000– 7000( maksimum greft) adet yani 9000- 21000 saç teli arasında değişmektedir. Kişinin ihtiyacı ve isteği doğrultusunda tek bir operasyon yeterli olabileceği gibi, iki operasyonda gerçekleştirilebilir.
Üst